Advies fysieke activiteit

 • Een sedentaire levensstijl draagt bij tot een verhoogd risico op hart- en vaatziekten. Personen in goede fysieke conditie hebben een lagere cardiovasculaire mortaliteit dan personen met weinig fysieke conditie, zelfs na correctie voor andere risicofactoren.

  Regelmatig matig intensieve fysieke activiteit doet niet alleen de cardiovasculaire morbiditeit en mortaliteit in belangrijke mate dalen, maar beïnvloedt ook onrechtstreeks de andere risicofactoren zoals de bloeddruk, het lipidenprofiel en de ontwikkeling van diabetes type 2.

  Concreet wordt aanbevolen om te streven naar vijf keer per week dertig minuten per dag te fietsen, stevig te wandelen, te tuinieren,… (liefst een aerobe activiteit). Sedentaire mensen bouwen de totale duur van de inspanning beter geleidelijk op.

  De website 10000 stappen (www.10000stappen.be) geeft uw patiënt ondersteuning om sedentair gedrag te doorbreken. Daarbij kan deze registratietool een handig hulpmiddel zijn om eigen vorderingen op te volgen.

  Verschillende korte oefensessies per dag zijn even effectief als één lange sessie, zolang de totale verbruikte energie dezelfde blijft. Kortere sessies, gespreid over de dag, zijn vaak vlotter haalbaar. Mensen met tijdgebrek kunnen hun fysieke activiteit spreiden over periodes van telkens tien minuten.

  Voor patiënten met een chronische pathologie (bv. na myocardinfarct, bij hartfalen of bij COPD) is fysieke activiteit meestal aanbevolen, zowel preventief en als onderdeel van hun behandeling. Zij moeten fysiek actief zijn op het niveau dat nodig is om de aandoening in kwestie doeltreffend en veilig te behandelen. Hiervoor verwijst de huisarts best naar de specialist.

  Voor het starten van aangepaste weerstandoefeningen kan de huisarts verwijzen naar gekwalificeerde professionals zoals kinesisten die zich in het thema verdiept hebben of bewegingsconsulenten.

  Ook voor soepelheidsoefeningen en zeker voor evenwichtsoefeningen bij verhoogd valrisico is een verwijzing naar een kinesist aangewezen.

 • tabel-fysieke-activiteit

 • Zie www.domusmedica.be/gezondheidsgids voor het volledige advies over de aanbevolen fysieke activiteit en de praktische modaliteiten voor bepaalde pathologieën.

 • Vraag

  • (vraag 10): Beweegt u dagelijks minstens een half uur bovenop uw dagdagelijkse activiteiten? (vb. fietsen, stevig wandelen, zwemmen, tuinieren, …)

  Verwerking

  • Indien vraag 10 negatief: geef bewegingsadvies